இடுகைகள்

Front end Languages மற்றும் Back end Languages என்றால் என்ன?

புதிய பதிவர்களுக்கான சில ஆலோசனைகள்.

Android மொபைளுக்கான Avast antivirus மென்பொருள் வெளியாகியுள்ளது

HTML Code 'ஐ ஒரு அழகான பெட்டிக்குள் வைப்பது எப்படி?

பிளாக்கர் பிளாக்கில் METATAG இணைப்பது எப்படி?

நம் வலைப்பதிவை வேறொரு வலைபதிவிற்கு திருப்பிவிடுவது எப்படி?

வலைப்பதிவில் எத்தனை கருத்துரைகள் மற்றும் பதிவுகள் உள்ளன.

பிளாக்கர் பிளாக்கை முழுவதுமாக BackUp எடுப்பது எப்படி?

பிளாக்கில் திரட்டிகளின் ஓட்டு பட்டைகள் இணைப்பது எப்படி?

Contact Me Page உருவாக்குவது எப்படி?

Blogger Template 'ஐ சுலபமாக Edit செய்யலாம்.

Blogger Comments Profile Image தெரியவில்லையா இதோ தீர்வு.