உங்களுடைய BSNL 2G SIM'ஐ 3G ஆக மாற்ற

உங்களிடம் உள்ள 2G sim'ல் இருந்து M3G என்று டைப் செய்து 53733 என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்புங்கள்.  சிறிது நேரம் கழித்து உங்களுக்கு ஒரு SMS BSNL'ல் இருந்து வரும்.
பிறகு நீங்கள் M3GY என்று டைப் செய்து  53733 என்ற
எண்ணுக்கு மீண்டும் ஒரு SMS அனுப்பவேண்டும்.
அவ்வளவுதான் 48 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு உங்களுடைய BSNL SIM 2G' யில் இருந்து 3G ஆக மாறிவிடும்.

கருத்துகள்